AK Parti’nin Sorunu Ne?

24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce AK Parti-MHP Simbiyozu: Mutualizm, Kommensalizm ve Parazitizm başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Yazımda, 15 Temmuz darbe girişimden sonra inşa edilen AK Parti-MHP ittifakının, içinde üç ilişki türünü de barındıran bir çeşit simbiyoza, yani ortak yaşama benzetmiş; başlangıçta her iki partinin de yararına olan bu mutabakatın giderek MHP’nin lehine … Okumaya devam et AK Parti’nin Sorunu Ne?

Reklamlar

AK Parti-MHP Simbiyozu: Mutualizm, Kommensalizm ve Parazitizm

AK Parti ve MHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurdukları birlikteliği içinde üç ilişki türünü de (mutualizm, kommensalizm, parazitizm) barındıran bir çeşit simbiyoza yani ortak yaşama benzetmek mümkün. Bu ortak yaşamın erken dönemlerinde her iki parti arasındaki ilişki tipik bir mutualist ilişkiydi. Hem AK Parti hem de MHP kurdukları bu yaşam biçiminden fayda(lar) sağladı. Şöyle … Okumaya devam et AK Parti-MHP Simbiyozu: Mutualizm, Kommensalizm ve Parazitizm

HAYEK’İN EVRİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AKTÜALİZE EDEN MEKANİZMA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Liberalizmin 20. yüzyıldaki panoramik fotoğrafında ön plana çıkan simalardan biri de kuşkusuz Friedrich August von Hayek’tir. Onun liberal teoride açtığı yeni menfezler, liberal fikriyatın çeşitlenmesine, zenginleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Avusturyalı düşünür epistemolojik düzlemde, kurucu rasyonalist anlayışa karşı, kökleri David Hume’a kadar uzanan anti-rasyonalist geleneği devam ettirerek mukabele eder. Ancak buradaki anti-rasyonalist gelenek, irrasyonalizme ya da … Okumaya devam et HAYEK’İN EVRİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AKTÜALİZE EDEN MEKANİZMA: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

BİR KAVRAMI TARTIŞMAK: KAHT-I RİCAL

“Velhasıl Osmanlı saltanatının şevket ve kudreti asker ile, askerin ayakta durması hazine iledir. Hazinenin geliri reaya iledir. Reayanın ayakta durması adalet iledir. Şimdi alem harap, reaya perişan, hazine noksan üzere...” Koçi Bey Tanzimat’tan günümüze tevarüs eden kavramlardan biri de ‘kaht-ı rical’dir. Kıtlık, kuraklık ve kuraklık sebebiyle mahsulün yetişmemesi anlamlarına gelen Arapça kökenli ‘kaht’ sözcüğü ile … Okumaya devam et BİR KAVRAMI TARTIŞMAK: KAHT-I RİCAL

AKTÜALİTENİN HENGÂMESİNDEN DÜŞÜNCEYE

2013’ten bugüne kadar Türkiye’de cereyan eden siyasi hadiseler silsilesinin çıktısı olarak elimizde tepeden tırnağa politize olmuş bir toplum var. Burada küçük bir parantez açarak “politize olmanın” mutlak manada kötü bir şey olmadığını vurgulamak gerekir. Aristoteles’in doğası gereği “zoon politikon”, yani sosyal-siyasal bir varlık olarak tanımladığı insanın siyaset mefhumundan bütünüyle izole olması elbette düşünülemez. Düşünme yetisini … Okumaya devam et AKTÜALİTENİN HENGÂMESİNDEN DÜŞÜNCEYE

FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

Mekân, felsefenin sorunsallaştırdığı kavramların başında gelmektedir. Mekânla ilgili tartışmaların tarihsel kökeni, Antik Yunan’ın kalburüstü filozofları Platon ve Aristoteles’ten de öncesine uzanmaktadır. Önceleri genellikle evren, kâinat, yer, uzam, uzay ve boşluk gibi mefhumlarla irtibatlandırılarak ele alınan mekâna yönelik epokhal kırılma ilk olarak Platon’da değil, öğrencisi Aristoteles’in anlatılarında görülmektedir. Platon, Timaios diyaloğunda idealar âleminin hareketsiz olmasından dolayı … Okumaya devam et FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

KÜN/OL

“Büyücü dışında bu dünyadaki her şey büyüdür.”(Westworld, 3. Bölüm repliği) Kelimelerle veyahut kelama dayanarak eyleme geçmek tekvinin bizatihi kendisidir. Diğer bir ifadeyle “Tanrısal Praksis”in tözü kün/ol lafzında mündemiçtir. Zira Tanrı’nın yaratması “kün/ol” emriyledir.[1] Ayetlerin ifade tarzları tahlil edildiğinde bunların, lahuti kudreti tüm ifadelerin gerisinde ifadelendirilmemiş bir “varlık, bulunuş” tarzı olarak sürekli tuttuklarını görürüz. Tanrısal olan, … Okumaya devam et KÜN/OL