FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

Mekân, felsefenin sorunsallaştırdığı kavramların başında gelmektedir. Mekânla ilgili tartışmaların tarihsel kökeni, Antik Yunan’ın kalburüstü filozofları Platon ve Aristoteles’ten de öncesine uzanmaktadır. Önceleri genellikle evren, kâinat, yer, uzam, uzay ve boşluk gibi mefhumlarla irtibatlandırılarak ele alınan mekâna yönelik epokhal kırılma ilk olarak Platon’da değil, öğrencisi Aristoteles’in anlatılarında görülmektedir. Platon, Timaios diyaloğunda idealar âleminin hareketsiz olmasından dolayı … Okumaya devam et FELSEFİ BİR SORUN OLARAK MEKÂN

KÜN/OL

“Büyücü dışında bu dünyadaki her şey büyüdür.”(Westworld, 3. Bölüm repliği) Kelimelerle veyahut kelama dayanarak eyleme geçmek tekvinin bizatihi kendisidir. Diğer bir ifadeyle “Tanrısal Praksis”in tözü kün/ol lafzında mündemiçtir. Zira Tanrı’nın yaratması “kün/ol” emriyledir.[1] Ayetlerin ifade tarzları tahlil edildiğinde bunların, lahuti kudreti tüm ifadelerin gerisinde ifadelendirilmemiş bir “varlık, bulunuş” tarzı olarak sürekli tuttuklarını görürüz. Tanrısal olan, … Okumaya devam et KÜN/OL

BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (2)

İsmail Cem’e Yönelik Eleştiriler Kıbrıs meselesi CHP ve MSP koalisyonunun arasını epey açmıştı. Başbakan Ecevit’in tüm barışçıl yollar tüketildiği için Kıbrıs Harekâtı’nın bir zorunluluk neticesinde yapılıyor minvalindeki demeçlerine rağmen Erbakan bu müdahaleyi bir fütuhat havası içinde ilan ediyordu. Dahası MSP’li üyeler CHP kanadını çok fazla taviz vermekle ve Batı’ya karşı yeterince dik duramamakla suçluyordu. Neticede başta … Okumaya devam et BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (2)

BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (1)

İsmail Cem ve İpekçi Ailesi Bugün 24 Ocak 2007’de kaybettiğimiz İsmail Cem’in vefatının 10. yıl dönümü. İsmail Cem, Türk siyasal hayatında çok yönlü kişiliğiyle müstesna bir yer edinmiş isimlerden biridir. O gazeteci, yazar, bürokrat ve devlet adamı kimlikleriyle ülkesine hizmet etmeye çalışmış, zor zamanlarda devrin adamı olmak yerine inandığı doğruları müdafaa etmiş, çok tonozlu kubbenin … Okumaya devam et BİR GENEL MÜDÜR PORTRESİ: İSMAİL CEM (1)

WHY DOES ERDOGAN WANT A PRESIDENTIAL SYSTEM?

Last week, officals from the ruling Justice and Development Party and Nationalist Movement Party declared that they had agreed on the draft of a constitutional change which proposes to shift current parliamentary system to an executive and partisan presidential system. The Party’s Group Deputy Chairmans Mustafa Elitas, Naci Bostanci and Mehmet Mus submitted the bill … Okumaya devam et WHY DOES ERDOGAN WANT A PRESIDENTIAL SYSTEM?

GÜLENİSTLER VE SOMUT DELİL

15 Temmuz gecesi Gülenistlerin emirleri doğrultusunda hareket ettikleri yönünde güçlü emareler olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup subay askeri darbe yoluyla seçilmiş meşru hükümeti devirmeye kalkıştı. Bu darbe girişimi, başta Sn. Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi aktörlerin dirayeti ve halkımızın takdire şayan canhıraş mücadelesi sonucu bertaraf edildi. Türkiye’nin siyasi atmosferinde uzun süredir hâkim olan kutuplaşma … Okumaya devam et GÜLENİSTLER VE SOMUT DELİL

AKADEMİNİN GÜNAH KEÇİSİ: ÖYP’LİLER

Maşallah NAR-Nuri SALIK-Nurettin KALKAN Yazıya öncelikle ülkece yaşadığımız sıkıntılı süreci bir an önce atlatmak ve ülkemizi daha ilerilere taşıyacak mücadelede bir nefer olabilmek temennisiyle başlamak istiyoruz. Hepinizin bildiği üzere 15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe girişimi halkımızın yüksek hamiyeti ve fedakârlığıyla akamete uğratıldı. Bununla beraber bu darbe teşebbüsünün ülkenin mevcut hali ve müstakbel ahvâli için yarattığı … Okumaya devam et AKADEMİNİN GÜNAH KEÇİSİ: ÖYP’LİLER